Každé servořízení je podrobeno kontrolní zkoušce na speciální zkušebně v tomto rozsahu:

  • vnější prohlídka
  • zkouška volného chodu (bez oleje)
  • kontrola vnitřního úniku kapaliny (prolínání)
  • zkouška hydraulické vůle (celková vůle na volantu)
  • zkouška těsnosti na vnějšek při maximálním provozním tlaku
  • charakteristické veličiny při otáčení volantem vpravo a vlevo (ovládací síly na volantu a porovnání rozdílu)


Opravna poskytuje na servořízení záruku v celkové délce 8 měsíců. Celková záruka se počítá od data provedení opravy vyraženého na skříni či jiném „pevném" dílu servořízení. Doba skladování jde na úkor záruky.