Opravy provádíme tímto způsobem:

  • odzkoušení dodaného servořízení, analýza závady
  • demontáž servořízení
  • čištění a mytí
  • vizuální kontrola součástí, třídění vadných či poškozených dílů (po havárii či kolizní situaci, kdy došlo k přímému nárazu do řízených kol nebo mechanismu řízení provádíme na hlavních dílech defektoskopickou kontrolu magnetickou práškovou metodou)
  • montáž servořízení
  • odzkoušení servořízení na speciální zkušebně