Další služby

V případě, že se v systému řízení vyskytne závada, kterou není možné zcela jasně identifikovat nebo vznikne-li pochybnost, co vlastně poruchu způsobuje, pak nabízíme zákazníkům naši další službu – měření hydraulického okruhu řízení v provozu. To spočívá v napojení se měřícím zařízením do okruhu řízení (většinou mezi čerpadlo a servořízení) a měření charakteristických veličin jako je tlak, průtok, teplota, frekvence. Z těchto naměřených hodnot lze poté určit, co konkrétně závadu způsobuje.